Annual Youth Monitor
Jongeren en gezin
Onderwerp 2014 2015 2016 2017 2018 Meer informatie
Jongeren (x 1 000) 4 908 4 897 4 884 4 883 4 879 Kaart Grafiek Info
Jongeren in eenoudergezinnen (x 1 000) 691 702 718 725 Kaart Grafiek Info
Kinderen in bijstandsgezinnen (0 tot 18 jaar, x 1 000) 222,9 225,7 230,5 227,8 Kaart Grafiek Info
Tienermoeders (jonger dan 20 jaar) 2 429 2 579 2 214 2 078 1 984 Kaart Grafiek Info
Kinderen betrokken bij echtscheidingen (0 tot 18 jaar) 35 727 34 650 33 561 Kaart Grafiek Info
Gezondheid en welzijn
Onderwerp 2014 2015 2016 2017 2018 Meer informatie
Vaccinatiegraad DKTP zuigelingen (%) 95,4 94,8 94,2 93,5 92,6 Kaart Grafiek Info
Positieve beoordeling gezondheid (%) 93,1 93,0 93,6 93,3 Grafiek Info
Sterfte, perinataal (‰) 4,1 4,0 4,2 4,1 Grafiek Info
Sterfte, zuigelingen (‰) 3,6 3,3 3,5 3,6 Grafiek Info
Lichaamsgewicht, ernstig overgewicht (obesitas; 2 tot 25 jaar; %) 4,1 3,2 3,6 3,1 Grafiek Info
Onderwijs
Onderwerp 2013 2014 2015 2016 2017 Meer informatie
Deelname regulier onderwijs (%) 71,5 71,7 71,7 71,8 72,6 Kaart Grafiek Info
Deelname speciale scholen basisonderwijs (ssbo) (x 1 000) 32 31 30 29 30 Kaart Grafiek Info
Diploma's voortgezet onderwijs (x 1 000) 173 179 184 185 Kaart Grafiek Info
Achterstandsleerling met gewicht 1.20 (x 1 000) 73 69 64 60 58 Kaart Grafiek Info
Voortijdig schoolverlaters, onderzoekspopulatie (tot 23 jaar, %) 2,2 2,1 2,0 2,1 Kaart Grafiek Info
Arbeid
Onderwerp 2013 2014 2015 2016 2017 Meer informatie
Werkzame beroepsbevolking (15 tot 27 jaar, x 1 000) 641 625 638 647 648 Grafiek Info
Werkloze beroepsbevolking (15 tot 27 jaar, x 1 000) 78 71 60 53 40 Grafiek Info
Niet-beroepsbevolking (15 tot 27 jaar, x 1 000) 106 113 101 102 112 Grafiek Info
Opvang, dag- (0 tot 4 jaar, x 1 000) 416 404 406 434 468 Kaart Grafiek Info
Opvang, buitenschools (4 tot 13 jaar, x 1 000) 410 401 409 439 473 Kaart Grafiek Info
Veiligheid en justitie
Onderwerp 2013 2014 2015 2016 2017 Meer informatie
Totaal verdachten van misdrijven (12 tot 25 jaar) 80 870 73 770 68 080 62 570 55 290 Grafiek Info
Verdachten van geweldsmisdrijven (12 tot 25 jaar) 19 820 17 490 16 050 14 800 12 800 Grafiek Info
Onveiligheidsgevoelens (%, 15 tot 25 jaar) 44,5 44,3 43,5 40,5 40,9 Grafiek Info
Slachtofferschap van criminaliteit (%, 15 tot 25 jaar) 25,9 25,3 22,9 22,1 19,5 Grafiek Info
Halt-jongeren (12 tot 18 jaar) 16 540 16 590 16 250 15 640 Grafiek Info
Jeugdhulpindicatoren
Onderwerp 2016 jan-jun 2016 jul-dec 2017 jan-jun 2017 jul-dec 2018 jan-jun Meer informatie
Jongeren met jeugdhulp in natura (x 1 000) 314 333 336 348 324 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel (x 1 000) 35 35 35 35 35 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel (x 1 000) 9 9 9 8 8 Kaart Grafiek Info
Jeugdhulptrajecten in natura met verwijzing via huisarts (x 1 000) 76 43 69 44 76 Kaart Grafiek Info
Jeugdhulptrajecten in natura gericht op behandeling (x 1 000) 281 294 285 294 Grafiek Info
Maatschappelijke indicatoren
Onderwerp 2014 2015 2016 2017 Meer informatie
Kinderen in bijstandsgezinnen (%, 0 tot 18 jaar) 6,5 6,6 6,8 6,7 Kaart Grafiek Info
Deelnemers 3e klas vmbo (% van vmbo/havo/vwo) 54,2 53,6 52,5 Kaart Grafiek Info
Geregistreerde verdachten (per 10 000, tot 25 jaar) 249 226 206 181 Kaart Grafiek Info
Werkzame jongeren (%) 61,7 62,8 63,9 Kaart Grafiek Info
Alcohol (%, tweede- en vierde-klassers voortgezet onderwijs) 31,2 Info