Niet-beroepsbevolking

Niet-onderwijsvolgende personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking).
Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Bron: CBS, EnquĂȘte Beroepsbevolking. 

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine