Beschrijvingen van de onderzoeken waar de cijfers van de Jeugdmonitor op zijn gebaseerd.