Aantal jongeren

Totaal aantal jongeren van 0 tot 25 jaar in de Gemeentelijke basisadministratie  (GBA) per 1 januari van het referentiejaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000.
Bron: CBS-Bevolkingsstatistiek

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine