Positieve beoordeling gezondheid

Het aantal c.q. percentage jongeren dat zijn gezondheid positief beoordeelt.

Voor jonge kinderen wordt de vraag naar de algemene gezondheidstoestand beantwoord door één van de ouders/verzorgers.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine