Werkzame jongeren

Percentage jongeren met inkomsten uit arbeid.

In deze tabel gaat het om jongeren van 15 tot 27 jaar die ergens in de maand oktober van het referentiejaar inkomsten uit arbeid hebben.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine