Annual Youth Monitor
Kerncijfers
Onderwerp 2013 2014 2015 2016 2017 Meer informatie
Werkzame beroepsbevolking (15 tot 27 jaar, x 1 000) 641 625 638 647 648 Grafiek Info
Werkzame beroepsbevolking met startkwalificatie (15 tot 27 jaar, x 1000) 494 503 517 531 535 Grafiek Info
Werkzame beroepsbevolking zonder startkwalificatie (15 tot 27 jaar, x 1 000) 125 114 116 110 105 Grafiek Info
Werkloze beroepsbevolking (15 tot 27 jaar, x 1 000) 78 71 60 53 40 Grafiek Info
Werkloze beroepsbevolking met startkwalificatie (15 tot 27 jaar, x 1 000) 46 44 36 32 25 Grafiek Info
Werkloze beroepsbevolking zonder startkwalificatie (15 tot 27 jaar, x 1 000) 28 25 23 20 14 Grafiek Info
Niet-beroepsbevolking (15 tot 27 jaar, x 1 000) 106 113 101 102 112 Grafiek Info
Niet-beroepsbevolking met startkwalificatie (15 tot 27 jaar, x 1 000) 44 50 45 42 47 Grafiek Info
Niet-beroepsbevolking zonder startkwalificatie (15 tot 27 jaar, x 1 000) 53 58 52 56 60 Grafiek Info
Werkzoekenden (15 tot 27 jaar, x 1 000) 85 84 104 129 Kaart Grafiek Info
Duur inschrijving UWV WERKbedrijf (in dagen; 15 tot 27 jaar) 133 186 238 313 Grafiek Info
Opvang, dag- (0 tot 4 jaar, x 1 000) 416 404 406 434 468 Kaart Grafiek Info
Opvang, buitenschools (4 tot 13 jaar, x 1 000) 410 401 409 439 473 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een uitkering (15 tot 27 jaar, x 1 000) 159 159 151 145 129 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een werkloosheidsuitkering (15 tot 27 jaar, x 1 000) 34 29 27 24 17 Kaart Grafiek Info
Jongeren met bijstand en bijstandsgerelateerde uitkering (15 tot 27 jaar, x 1 000) 40 40 44 51 49 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; incl. Wajong (15 tot 27 jaar, x 1 000) 86 91 81 72 63 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een Wajong-uitkering (15 tot 27 jaar, x 1 000) 84 89 79 71 61 Kaart Grafiek Info