Annual Youth Monitor

Ga naar Jeugdmonitor StatLine om zelf tabellen samen te stellen.

Kerncijfers
Onderwerp 2018 2019 2020 2021 2022 Meer informatie
Kinderen in bijstandsgezinnen (%, 0 tot 18 jaar) 6,6 6,2 6,2 6,2 5,7 Kaart Grafiek Info
Deelnemers 3e klas vmbo (% van vmbo/havo/vwo) 52,1 51,3 50,2 50,6 51,7 Kaart Grafiek Info
Geregistreerde verdachten (per 10 000, tot 25 jaar) 174 184 172 162 173 Kaart Grafiek Info
Werkzame jongeren (%) 68,6 69,7 68,3 71,6 72,7 Kaart Grafiek Info
Alcohol (%, tweede- en vierde-klassers voortgezet onderwijs) 26,4 Kaart Grafiek Info

De maatschappelijke indicatoren vormen samen met de jeugdhulpindicatoren de Benchmark Jeugdhulp.

Ga naar Benchmark Jeugdhulp