Annual Youth Monitor

Ga naar Jeugdmonitor StatLine om zelf tabellen samen te stellen.

Kerncijfers
Onderwerp 2021 jan-jul 2021 jul-dec 2022 jan-jul 2022 jul-dec 2023 jan-jul* 2023 jul-dec* Meer informatie
Jongeren met jeugdhulp in natura (x 1 000) 376 390 382 396 397 376 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp met verblijf (x 1 000) 38 39 37 38 38 36 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf (x 1 000) 357 371 364 378 379 358 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel (x 1 000) 37 37 35 34 32 31 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel (x 1 000) 7 6 6 6 6 6 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp in natura en jeugdbescherming (x 1 000) 29 29 28 27 27 25 Kaart Grafiek Info
Jeugdhulptrajecten in natura met verwijzing via huisarts (x 1 000) 65 53 65 55 65 48 Kaart Grafiek Info

De jeugdhulpindicatoren vormen samen met de maatschappelijke indicatoren de Benchmark Jeugdhulp.

Ga naar Benchmark Jeugdhulp