Tienermoeders

Het totaal aantal moeders van 19 jaar en jonger per 1 januari van het referentiejaar. Hierbij gaat het om de leeftijd van de moeder op 31 december van het jaar ervoor.

Gegevens beschikbaar vanaf 2000.

Bron: CBS, Bevolkingsstatistiek

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine