Kinderen in bijstandsgezinnen

Het percentage kinderen (0 tot 18 jaar) dat in een bijstandsgezin woont. Dit percentage is berekend door het aantal kinderen in bijstandsgezinnen te relateren aan het totaal aantal kinderen van 0 tot 18 jaar. De cijfers zijn standcijfers van 31 december van het betreffende jaar.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine