Onveiligheidsgevoelens

Het percentage jongeren van 15 tot 25 jaar dat zich wel eens onveilig voelt.
Gegevens beschikbaar vanaf 2012.

Bron: Veiligheidsmonitor (VM)

Voor dit onderwerp wordt vanaf 2012 de VM gebruikt. De onderzoeksopzet voor de VM is in 2021 ingrijpend gewijzigd. Door wijzigingen in het onderzoeksdesign en aanpassingen in de vragenlijst zijn de uitkomsten van de VM 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met die van de eerdere edities (t/m de VM 2019). Voor meer informatie zie de onder paragraaf ‘4. Bronnen en Methoden’ opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor (vanaf 2021). Cijfers over de voorgaande jaren (2012-2019) zijn opgenomen in het archief van Jeugdmonitor StatLine.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine.