Slachtofferschap traditionele criminaliteit

Het percentage jongeren van 15 tot 25 jaar die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van één of meerdere geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen.

Gegevens beschikbaar vanaf 2012.

Bron: Veiligheidsmonitor


Voor dit onderwerp wordt vanaf 2012 de Veiligheidsmonitor gebruikt. De onderzoeksopzet voor de Veiligheidsmonitor is in 2021 ingrijpend gewijzigd. Door wijzigingen in het onderzoeksdesign en aanpassingen in de vragenlijst zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met die van de eerdere edities (t/m de Veiligheidsmonitor 2019). Voor meer informatie zie de onder paragraaf ‘4. Bronnen en Methoden’ opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine