Jeugdhulptrajecten in natura met verwijzing via huisarts

Totaal aantal in de verslagperiode gestarte jeugdhulptrajecten in natura, waarbij de huisarts de verwijzer is geweest.

Naast de huisarts zijn de andere mogelijke verwijzers: gemeentelijke toegang, jeugdarts, gecertificeerde instelling, medisch specialist, of geen verwijzer.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Met ingang van 2021 is er een forse toename van de berichtgeverspopulatie van  jeugdhulpaanbieders. Het aantal jongeren met jeugdhulp in natura stijgt hierdoor met ruim 6 procent. Dit heeft gevolgen voor de jeugdhulpindicatoren. De uitkomsten over de jaren 2021 en later zijn niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020. Daarnaast is er met ingang van 2020 een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk in het aantal jongeren en trajecten tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020. Zie hier voor een uitgebreide beschrijving van deze wijzigingen en de gevolgen.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine