Halt-jongeren

Jongeren van 12 tot 18 jaar, die naar Bureau Halt zijn verwezen nadat deze in aanraking is gekomen met de politie voor het plegen van bepaalde vormen van lichte criminaliteit.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine