Verkenning Data Wijkteams Jeugd

Dit rapport onderzoekt de mogelijkheden om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data over jeugdhulp die is uitgevoerd door wijkteams te verbeteren.

Nader onderzoek | 02-04-2024 | 10:04

Lees publicatie

Jongeren vinden minder dan ouderen dat ze zelf klimaatbewust leven

In 2023 bleek dat jongeren tussen de 18 en 25 jaar zichzelf minder klimaatbewust vinden leven dan oudere leeftijdsgroepen dat van zichzelf vinden. Jongeren gedragen zich doorgaans ook minder milieuvriendelijk, bijvoorbeeld omdat zij vaker vliegen. Of ze daarbij vliegschaamte ervaren, verschilt niet van de meeste andere leeftijdsgroepen. Dit meldt het CBS in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor op basis van cijfers uit het onderzoek Belevingen 2023.

Gezondheid en welzijn | 28-03-2024 | 09:03

Lees publicatie

7 procent van de jongeren heeft nog nooit een baan gehad

In 2023 had 7 procent van de 2,2 miljoen jongeren van 15 tot 25 jaar nog nooit betaald werk gehad. Vanaf 2021 is het aantal niet-werkende jongeren voortdurend gedaald, vooral de groep die zowel niet op zoek is naar werk als niet direct beschikbaar is om te werken. De meeste jongeren zonder werk volgen onderwijs. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Arbeid | 21-03-2024 | 10:03

Lees publicatie

Kwart van alle verdachten van misdrijven jonger dan 23 jaar

In 2023 registreerde de politie ongeveer 150 duizend verdachten van misdrijven. Dat is iets minder dan in 2022. Ruim een kwart van alle verdachten was jonger dan 23 jaar. Tussen 2010 en 2018 daalde het aantal jonge verdachten, maar de laatste jaren is het stabiel gebleven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Veiligheid en justitie | 14-03-2024 | 10:03

Lees publicatie

Meer 15- en 16-jarigen met betaald werk

Het aantal werkende jongeren van 15 tot 27 jaar is in het vierde kwartaal van 2023 met 34 duizend toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 77,9 procent van de jongeren van 15 tot 27 jaar had betaald werk. Vooral de 15- en 16-jarigen gingen in de afgelopen jaren vaker aan het werk. Dat meldt het CBS op basis van de EnquĂȘte beroepsbevolking (EBB) in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor.

Arbeid | 26-02-2024 | 00:02

Lees publicatie

Meer jongeren voor het eerst verdacht van misdrijf in 2022

In 2022 werden 11 duizend jongeren tussen de 12 en 18 jaar voor het eerst verdacht van een misdrijf. Dat is 19 procent meer dan in 2021. Niet eerder was het aandeel 12- tot 18-jarigen dat voor het eerst werd verdacht van een misdrijf zo groot. Deze jongeren werden vooral verdacht van winkeldiefstal. Dit meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse.

Veiligheid en justitie | 19-02-2024 | 14:02

Lees publicatie

Vervolgde feiten door jongeren vaker samen met anderen gepleegd

Bij strafbare feiten waarvoor jongeren in 2022 door het OM werden vervolgd, waren zij vaker als medeplegers of medeplichtigen in beeld dan bij alle vervolgde feiten. Vooral bij vervolgde bedrog- en brandstichtingsfeiten zijn naar verhouding vaak jongeren tot 23 jaar als medepleger of medeplichtige betrokken. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS.

Veiligheid en justitie | 19-02-2024 | 11:02

Lees publicatie

Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?

Welke omstandigheden waarin kinderen opgroeien hangen volgens de literatuur samen met kansenongelijkheid van kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar? Over welke indicatoren is informatie beschikbaar in de Landelijke Jeugdmonitor, en welke aanvullende data heeft het CBS? Welk beeld kan aan de hand van een selectie van indicatoren op landelijk en gemeentelijk niveau worden geschetst?

Maatschappelijke indicatoren | 30-01-2024 | 00:01

Lees publicatie

Jeugdzorggebruik in de Noordelijke Provincies

Een exploratieve studie van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen naar verklaringen van gemeenten voor verschil in jeugdzorggebruik.

Nader onderzoek | 20-12-2023 | 09:12

Lees publicatie

Jongvolwassenen wonen vaker bij ouders dan 20 jaar geleden

Een steeds groter deel van de jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar woont nog bij hun ouder(s). Begin 2023 woonde bijna 46 procent thuis, in 2003 was dat nog bijna 40 procent. Vooral vanaf 2010 nam het percentage thuiswonenden toe. Jonge mannen wonen vaker thuis dan jonge vrouwen, maar dit verschil is kleiner geworden.

Jongeren en gezin | 20-12-2023 | 00:12

Lees publicatie