De Benchmark is een kaartentool met gemeentecijfers over jeugdhulpgebruik en maatschappelijke indicatoren. De links hierboven verwijzen naar de beschikbare kaarten. Onder "Vergelijkingen" staan landkaarten naast elkaar, zodat de jeugdhulpindicator met de maatschappelijke indicatoren kan worden vergeleken. Klik op een gemeente om de exacte waarde weer te geven. Bekijk voor meer informatie over de cijfers de toelichting onder de kaart.

Geregistreerde verdachten (12 tot 25 jaar), 2022*

*In deze figuur gaat het om de voorlopige situatie in 2022, gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 2023.

Het percentage van de personen van 12 tot 25 jaar dat door de politie als verdachte van een misdrijf is geregistreerd, per gemeente. Tegen de personen die worden geregistreerd bestaat een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf.


De gegevens over verdachten zijn afkomstig uit de Basisvoorziening Informatie (BVI) van de politie. Personen die niet in BRP geregistreerd zijn, worden niet meegeteld in de relatieve aantallen. Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan één keer is aangehouden, wordt slechts één keer meegeteld in het totaal aantal aangehouden verdachten.