De Benchmark is een kaartentool met gemeentecijfers over jeugdhulpgebruik en maatschappelijke indicatoren. De links hierboven verwijzen naar de beschikbare kaarten. Onder "Vergelijkingen" staan landkaarten naast elkaar, zodat de jeugdhulpindicator met de maatschappelijke indicatoren kan worden vergeleken. Klik op een gemeente om de exacte waarde weer te geven. Bekijk voor meer informatie over de cijfers de toelichting onder de kaart.

Kinderen (tot 18 jaar) in een bijstandsgezin, 2022

In deze figuur gaat het over de situatie in 2022, gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 2023.

Het percentage van de 0- tot 18-jarigen dat in een bijstandsgezin woont, per gemeente. Bij een bijstandsgezin gaat het om huishoudens in Nederland waarin ten minste één bewoner een bijstandsuitkering heeft op 31 december van het referentiejaar. Onder een bijstandsuitkering worden uitkeringen in het kader van de WWB (Wet werk en bijstand) en het BBZ (Besluit bijstandsverzekering zelfstandigen) verstaan.