De Benchmark is een kaartentool met gemeentecijfers over jeugdhulpgebruik en maatschappelijke indicatoren. De links hierboven verwijzen naar de beschikbare kaarten. Onder "Vergelijkingen" staan landkaarten naast elkaar, zodat de jeugdhulpindicator met de maatschappelijke indicatoren kan worden vergeleken. Klik op een gemeente om de exacte waarde weer te geven. Bekijk voor meer informatie over de cijfers de toelichting onder de kaart.

Derdeklas vmbo’ers, 2022/’23*

*In deze figuur gaat het over de voorlopige situatie in het schooljaar 2022/’23, gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 2023.

Het percentage van de derdeklassers in het voortgezet onderwijs dat op het vmbo zit, per gemeente. Het percentage is berekend door het aantal derdeklassers in het vmbo te delen door het totale aantal derdeklassers in het voortgezet onderwijs. De gegevens over het vmbo zijn exclusief het praktijkonderwijs.

De gegevens over de jongeren in het vmbo zijn gebaseerd op de basisregistratie onderwijsnummer (BRON). De peildatum is 1 oktober van het schooljaar. De gegevens over de woongemeente en de herkomstgroepering komen uit de Basisregistratie Personen (BRP).