De Benchmark is een kaartentool met gemeentecijfers over jeugdhulpgebruik en maatschappelijke indicatoren. De links hierboven verwijzen naar de beschikbare kaarten. Onder "Vergelijkingen" staan landkaarten naast elkaar, zodat de jeugdhulpindicator met de maatschappelijke indicatoren kan worden vergeleken. Klik op een gemeente om de exacte waarde weer te geven. Bekijk voor meer informatie over de cijfers de toelichting onder de kaart.

Werkzame jongeren (2021*)

 

*In deze figuur gaat het om de voorlopige situatie in 2021, gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 2023.

Het percentage van de jongeren van 15 tot 27 jaar dat ergens in de maand oktober van het referentiejaar inkomsten uit arbeid heeft, per gemeente.