De Benchmark is een kaartentool met gemeentecijfers over jeugdhulpgebruik en maatschappelijke indicatoren. De links hierboven verwijzen naar de beschikbare kaarten. Onder "Vergelijkingen" staan landkaarten naast elkaar, zodat de jeugdhulpindicator met de maatschappelijke indicatoren kan worden vergeleken. Klik op een gemeente om de exacte waarde weer te geven. Bekijk voor meer informatie over de cijfers de toelichting onder de kaart.

Jongeren met jeugdbeschermingsmaatregel (1e halfjaar 2023*)

Jongeren (tot 18 jaar) met een jeugdbeschermingsmaatregel

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’. Gezinsvoogden begeleiden een gezin bij de opvoeding, tot de ouders dit weer zelfstandig kunnen overnemen. Soms woont een kind daarbij - tijdelijk - niet meer thuis.

Het percentage is berekend door het aantal jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel te delen door het totaal aantal jongeren tot 18 jaar in de gemeente (op peildatum 1-1-2023).

De gegevens over de jongeren met jeugdbescherming zijn gebaseerd op de Beleidsinformatie Jeugd, waarbij volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd wordt bepaald welke gemeente verantwoordelijk is voor de geleverde hulp en zorg.

*In deze figuur gaat het om voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023, gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 2023.