Wilt u weten hoe uw gemeente het doet op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, in vergelijking met uw jeugdregio en de rest van het land? Bent u benieuwd of de verwijzingen naar jeugdhulp in uw eigen gemeente anders lopen dan die in uw jeugdregio? Kijk dan op de Benchmark Jeugdzorg. De Benchmark is gebaseerd op een landelijke gegevensverzameling bij aanbieders op basis van landelijke definities. Dit kan aanleiding geven tot verschillen ten opzichte van lokaal verzamelde en gebruikte cijfers. Heeft u vragen over deze gegevens? Dan kunt u contact opnemen via beleidsinformatiejeugd@cbs.nl.