Werkzame beroepsbevolking met startkwalificatie

Aantal werkende, niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 27 jaar met startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf 2003.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Bron: CBS, EnquĂȘte Beroepsbevolking

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine