Uitkeringen, Wajong

Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong).

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong):
Wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van mensen die arbeidsongeschikt zijn voor de dag dat zij 17 jaar worden of die arbeidsongeschikt zijn geworden na hun 17e jaar, maar voor hun 30e jaar én als studerende zijn aangemerkt. Deze mensen kunnen geen aanspraak maken op de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO)/ Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd.

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong):
Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) in werking getreden. In tegenstelling tot de 'oude' Wajong hebben jongeren met een ziekte of handicap in de eerste plaats recht op hulp bij het vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen. De 'oude' Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.

Gegevens beschikbaar vanaf 2007.

Bron: Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden (SSB).

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine