Jongeren met bijstand en bijstandsgerelateerde uitkering (15 tot 27 jaar)

Het aantal personen dat een bijstandsuitkering (Participatiewet) of bijstandsgerelateerde uitkering (IOAW, IOAZ, Bbz) ontvangt.

Gegevens beschikbaar vanaf 2007.

Bron: CBS, Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB)

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine