Niet-beroepsbevolking met startkwalificatie (15 tot 27 jaar, x 1 000)

Aantal niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 27 jaar met startkwalificatie die geen betaald werk hebben en hier ook niet actief op zoek naar zijn.
Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Gegevens beschikbaar vanaf 2003.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking.

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine