Vervolgde feiten door jongeren vaker samen met anderen gepleegd

Bij strafbare feiten waarvoor jongeren in 2022 door het OM werden vervolgd, waren zij vaker als medeplegers of medeplichtigen in beeld dan bij alle vervolgde feiten. Vooral bij vervolgde bedrog- en brandstichtingsfeiten zijn naar verhouding vaak jongeren tot 23 jaar als medepleger of medeplichtige betrokken. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS.

Veiligheid en justitie | 19-02-2024 | 11:02

Lees publicatie

Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?

Welke omstandigheden waarin kinderen opgroeien hangen volgens de literatuur samen met kansenongelijkheid van kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar? Over welke indicatoren is informatie beschikbaar in de Landelijke Jeugdmonitor, en welke aanvullende data heeft het CBS? Welk beeld kan aan de hand van een selectie van indicatoren op landelijk en gemeentelijk niveau worden geschetst?

Maatschappelijke indicatoren | 30-01-2024 | 00:01

Lees publicatie

Jeugdzorggebruik in de Noordelijke Provincies

Een exploratieve studie van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen naar verklaringen van gemeenten voor verschil in jeugdzorggebruik.

Nader onderzoek | 20-12-2023 | 09:12

Lees publicatie

Jongvolwassenen wonen vaker bij ouders dan 20 jaar geleden

Een steeds groter deel van de jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar woont nog bij hun ouder(s). Begin 2023 woonde bijna 46 procent thuis, in 2003 was dat nog bijna 40 procent. Vooral vanaf 2010 nam het percentage thuiswonenden toe. Jonge mannen wonen vaker thuis dan jonge vrouwen, maar dit verschil is kleiner geworden.

Jongeren en gezin | 20-12-2023 | 00:12

Lees publicatie

Scholieren voortgezet onderwijs werkten derde kwartaal 11 uur per week

Twee derde van de scholieren van 15 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs had een bijbaan in het derde kwartaal van 2023. Zij werkten gemiddeld bijna 11 uur in de week, vaak als vakkenvuller, in de bediening of als keukenhulp. De helft van de scholieren met een bijbaan werkte naar eigen zeggen meestal of altijd ’s avonds. Dat meldt het CBS op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB) in de Jeugdmonitor.

Arbeid | 06-12-2023 | 00:12

Lees publicatie

Meer slaapproblemen en psychische klachten onder jongeren

In 2022 zei 22 procent van 12- tot 25-jarigen dat ze in de afgelopen twee weken slaapproblemen hebben gehad. 16 procent van de jongeren had in de afgelopen vier weken psychische klachten en 12 procent gaf aan een depressie te hebben of hebben gehad in de afgelopen twaalf maanden. De percentages jongeren met slaapproblemen, psychische klachten en depressie zijn vergeleken met 2017 toegenomen. Dit meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquête naar aanleiding van het vandaag verschenen Jaarrapport Jeugdmonitor.

Gezondheid en welzijn | 09-11-2023 | 00:11

Lees publicatie

Jaarrapport 2023 Landelijke Jeugdmonitor

Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn economisch zelfstandig? En hoeveel jongeren hebben angstklachten? Dit en meer wordt beschreven in het Jaarrapport 2023 van de Landelijke Jeugdmonitor. Het rapport schetst aan de hand van verschillende thema’s een beeld van hoe het gaat met de jongeren in Nederland.

Maatschappelijke indicatoren | 09-11-2023 | 00:11

Lees publicatie

Vier keer zoveel mannen als vrouwen onder jonge technici

In 2022 waren er 609 duizend jonge mensen (15 tot 35 jaar) met een afgeronde technische opleiding. Onder deze jonge technici zitten in verhouding weinig vrouwen en deze vrouwen gingen ook minder vaak dan de mannen aan het werk in een technisch beroep. Het verschil tussen jonge vrouwen en mannen in de keuze voor techniek is al terug te zien op havo en vwo van het voortgezet onderwijs. Dit meldt het CBS in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor op basis van cijfers uit de Enquête beroepsbevolking en Onderwijsstatistieken.

Arbeid | 02-11-2023 | 00:11

Lees publicatie

Rapportage Jeugdhulp eerste halfjaar 2023

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in het eerste halfjaar van 2023.

Gezondheid en welzijn | 31-10-2023 | 00:10

Lees publicatie

Rapportage Jeugdbescherming en jeugdreclassering, eerste halfjaar 2023

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2023.

Gezondheid en welzijn | 31-10-2023 | 00:10

Lees publicatie