Meer jongeren met jeugdzorg in eerste helft van 2023

In de eerste zes maanden van 2023 kregen 394 duizend jongeren jeugdzorg. Dat zijn er 2 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Niet eerder telde Nederland zoveel jongeren tot 23 jaar met jeugdzorg. De stijging komt doordat er meer jongeren jeugdhulp krijgen. Het aantal jongeren dat jeugdbescherming krijgt, neemt verder af. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Gezondheid en welzijn | 31-10-2023 | 00:10

Lees publicatie

6 op 10 ouders in Caribisch Nederland gebruiken formele kinderopvang

Ruim 6 op de 10 werkende ouders met kinderen jonger dan 12 in Caribisch Nederland maakten in 2022 minimaal iedere week gebruik van formele kinderopvang. De kinderen gingen naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang. Gemiddeld had 91 procent van de ouders tussen de 15 en 75 jaar met kinderen jonger dan 12 jaar werk. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het Arbeidskrachten Onderzoek (AKO) Caribisch Nederland.

Jongeren en gezin | 10-07-2023 | 16:07

Lees publicatie

Nader onderzoek naar dalende hulpverlening door lokale teams

In meerdere onderzoeken en beleidsdocumenten wordt de nut en waarde van lokale teams die zelf hulp bieden, “actieve lokale teams”, onderschreven en onderbouwd. Toch lijken meer gemeenten ervoor te kiezen om de lokale teams geen jeugdhulp meer te laten bieden en lijken minder jeugdigen jeugdhulp te ontvangen vanuit het lokale team. Deze afname is aanleiding geweest om een nader onderzoek uit te voeren naar de ontwikkeling van jeugdhulp van lokale teams.

Nader onderzoek | 28-06-2023 | 09:06

Lees publicatie

Regionale verschillen in het gebruik van verlengde jeugdzorg

In dit rapport is inzichtelijk gemaakt welke landelijke verschillen in het gebruik van verlengde jeugdzorg bestaan en welke mogelijke redenen er voor deze verschillen kunnen zijn. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden voor vervolgzorg na verlengde jeugdzorg, en de mate waarin deze worden gebruikt.

Nader onderzoek | 28-06-2023 | 09:06

Lees publicatie

Kwart 18- tot 25-jarigen te zwaar

Van de kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar had 17 procent in 2022 overgewicht. Vooral 18- tot 25-jarigen zijn vaak te zwaar. Een kwart van deze jongeren had overgewicht, waarvan 7 procent ernstig overgewicht (obesitas). Dit meldt het CBS in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor op basis van nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2022, in samenwerking met het RIVM.

Gezondheid en welzijn | 31-05-2023 | 10:05

Lees publicatie

Aantal jongeren in jeugdzorg laatste jaar gelijk gebleven

In 2022 kregen 467 duizend jongeren een of meerdere vormen van jeugdzorg. Dat zijn er ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Dit betekent dat 10,5 procent van de jongeren tot 23 jaar in Nederland jeugdzorg ontvangt. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van jeugdzorg. Vooral jongens van 8 tot 12 jaar en meisjes van 12 tot 18 jaar ontvangen jeugdhulp. Dat blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS.

Gezondheid en welzijn | 26-04-2023 | 00:04

Lees publicatie

Rapportage Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2022

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2022.

Gezondheid en welzijn | 26-04-2023 | 00:04

Lees publicatie

Rapportage Jeugdhulp 2022

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2022.

Gezondheid en welzijn | 25-04-2023 | 00:04

Lees publicatie

Inkomen van jongeren toegenomen in 2021

Het gemiddeld inkomen van jongeren tussen de 18 en 25 jaar bedroeg 16,4 duizend euro in 2021. Een jaar eerder was dit minder: 16 duizend euro. Uitwonende jongeren hadden een hoger inkomen dan thuiswonende jongeren.

Arbeid | 30-03-2023 | 00:03

Lees publicatie

Jonge mannen hebben nu vaker betaald werk dan jonge vrouwen

In december 2022 lag de nettoarbeidsparticipatie van jonge mannen hoger dan die van jonge vrouwen. Vanaf 2003, het jaar waarin het CBS de arbeidsparticipatie begon te meten, lag die bij vrouwen van 15 tot 25 jaar hoger dan bij mannen van die leeftijd. Vorig jaar haalden de mannen de vrouwen in. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de beroepsbevolking.

Arbeid | 19-01-2023 | 10:01

Lees publicatie