Aantal allochtone jongeren blijft toenemen

Jongeren en gezin | 14-02-2013 14:02

Tussen 1996 en 2012 is het aantal allochtone jongeren in Nederland met ruim 250 duizend toegenomen. In 1996 vormden jongeren van Turkse afkomst de grootste groep binnen de niet-westerse allochtonen. Nu zijn dat de jongeren van Marokkaanse afkomst. Bij de westerse allochtonen is het aantal Poolse jongeren sterk gestegen.

Aantal allochtone jongeren toegenomen

Op 1 januari 2012 woonden er bijna 1,2 miljoen allochtone jongeren van 0 tot 25 jaar in Nederland. Dat zijn er 258 duizend meer dan in 1996. Allochtone jongeren vormden in 2012 bijna een kwart van het totale aantal jongeren in Nederland. In 1996 was dat nog 19 procent. Terwijl voorheen het aantal niet-westerse allochtonen aanzienlijk steeg, komt de stijging de laatste jaren mede door een groeiend aantal westers allochtone jongeren. Het aantal niet-westerse allochtonen van de eerste generatie daalt sinds 2004, vooral door een afnemende gezinsmigratie.

Allochtone jongeren (tot 25 jaar)

Allochtone jongeren (tot 25 jaar)

Marokkaanse jongeren nu grootste groep niet-westerse jongeren

Jongeren van Marokkaanse herkomst vormden in 2012 met 173 duizend de grootste groep niet-westerse allochtonen. De jongeren van Turkse afkomst vormden met 164 duizend de op-één-na grootste groep. In 1996 waren de rollen nog omgedraaid. Na Marokko en Turkije zijn Suriname en de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba de meest voorkomende niet-westerse herkomstlanden. In 1996 stonden Hongkong, Kaapverdië en Pakistan nog in de top tien van herkomstlanden. In de loop van de tijd zijn Irak, Afghanistan en Egypte hiervoor in de plaats gekomen.

Niet-westers allochtone jongeren (tot 25 jaar) naar herkomstgroepering, top tien 1 januari 2012

Niet-westers allochtone jongeren (tot 25 jaar) naar herkomstgroepering, top tien 1 januari 2012

Fors meer Poolse jongeren

De meeste westers allochtone jongeren waren in 2012 afkomstig uit Duitsland. Met 65 duizend jongeren vormden zij een zesde deel van de totale groep. In 1996 waren nog veruit de meeste westers allochtone jongeren van Indonesische afkomst. Indonesische jongeren vormen nu de op-één-na grootste groep. Het aantal jongeren van Indonesische afkomst is in zestien jaar tijd meer dan gehalveerd. Dit komt doordat er nog maar weinig eerste generatie Indonesiërs naar Nederland komen. Het aantal jongeren van Poolse afkomst is de laatste jaren juist sterk toegenomen. In 2012 stond Polen op de derde plaats in de top tien van herkomstlanden, terwijl deze in 1996 niet in de top tien voorkwam. Hetzelfde geldt voor de (voormalige) Sovjet-Unie die nu op plaats zeven staat.

Westers allochtone jongeren (tot 25 jaar) naar herkomstgroepering, top tien 1 januari 2012

Westers allochtone jongeren (tot 25 jaar) naar herkomstgroepering, top tien 1 januari 2012