Herkomstland

Waar in dit artikel wordt gesproken over jongeren uit een bepaald herkomstland of jongeren afkomstig uit een bepaald land, wordt het totale aantal jongeren van de eerste en tweede generatie van de desbetreffende herkomstgroepering bedoeld.