Generatie (allochtonen)

Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking naar eerstegeneratieallochtoon en tweedegeneratieallochtoon.

Eerste generatie: Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Tweede generatie: Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.