Vaker uitkering in Drenthe en Friesland onder jongeren zonder studie of werk

Arbeid | 13-03-2014 12:03

Er waren in 2011 zo’n 2,5 miljoen jongeren van 15 tot 27 jaar. Bijna 4 procent van hen volgde geen onderwijs en had geen werk, maar ontving wel een uitkering. In de provincies Drenthe en Friesland hadden jongeren zonder studie of werk het vaakst een uitkering.

Bijna 100 duizend niet-onderwijsvolgende jongeren zonder werk een uitkering

Van de 2,5 miljoen jongeren van 15 tot 27 jaar in 2011 waren er 957 duizend die geen onderwijs meer volgden. De meesten van hen waren werkzaam; 223 duizend zaten er zonder werk. Van deze jongeren zonder werk hadden er 92 duizend een uitkering. Gerelateerd aan het totaal aantal 15- tot 27-jarigen is dat 3,7 procent. Voor ruim de helft ging het om een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid, zoals Wajong.

Jongeren van 15 tot 27 jaar, 2011

Verdeling van jongeren van 15 tot 27 jaar naar arbeidsmarktpositie

Meer uitkeringen vanaf 2008

In de periode 2008-2011 is het aandeel niet-onderwijsvolgende jongeren zonder werk  gegroeid. Deze groei komt uitsluitend voor rekening van jongeren met een uitkering. Het aandeel niet-onderwijsvolgende jongeren zonder werk met een uitkering is gestegen van 2,8 procent in 2008 tot 3,7 procent in 2011. In dezelfde periode is het aandeel zonder een uitkering vrijwel niet veranderd. Dit betekent dat een steeds groter deel  van de niet-onderwijsvolgende jongeren zonder werk een uitkering ontvangt.

Niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 27 jaar) zonder werk, 2005-2011

Niet-onderwijsvolgende jongerne zonder werk verdeeld naar met of zonder uitkering

Relatief vaak een uitkering in Drenthe en Friesland

In de provincies Flevoland en Limburg was het aandeel niet-onderwijsvolgende jongeren zonder werk in 2011 het hoogst. Maar in de provincie Drenthe hadden jongeren die geen onderwijs volgden én geen werk hadden het vaakst een uitkering. Daarnaast kende ook Friesland relatief veel uitkeringsontvangers onder niet-onderwijsvolgende jongeren zonder werk.

In de vier grootste gemeenten van Nederland was het aandeel jongeren dat geen onderwijs volgde én geen werk had hoger dan gemiddeld in Nederland. Van hen hadden er echter relatief weinig een uitkering. In Amsterdam ontvingen naar verhouding de minste niet-onderwijsvolgende jongeren zonder werk een uitkering.

Niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 27 jaar) zonder werk, naar regio, 2011

Niet-onderwijsvolgende jongeren zonder werk per provincie verdeeld naar met en zonder uitkering