Uitkering

Totaal aantal personen met een uitkering in het kader van de Werkloosheidswet (WW), bijstandswet (PW), bijstandsgerelateerde wet (IOAW, IOAZ, Bbz) en arbeidsongeschiktheidswet (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong 2015).

Gegevens beschikbaar vanaf 2007.

Bron: Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden (SSB).

Meer cijfers over dit onderwerp staan op Jeugdmonitor StatLine.