Onderwijsvolgenden

Personen die staan ingeschreven in het door de overheid bekostigde onderwijs.
Het bekostigd onderwijs omvat alle opleidingen die door de ministeries van OCW en EZ (voorheen LNV) worden gefinancierd.
Onder andere particuliere onderwijsinstellingen en onderwijsinstellingen in het buitenland vallen hier niet onder.