Startkwalificatie loont voor werkzoekende jongeren

Arbeid | 30-05-2011 13:05

De werkloosheid onder niet-onderwijsvolgende jongeren tot 27 jaar was in 2010 bijna 9 procent, iets meer dan een jaar eerder. Vooral onder jongeren zonder startkwalificatie is de werkloosheid hoog. Een op de drie werkloze jongeren staat ingeschreven bij het UWV WERKBedrijf.

Bijna 9 procent van de jongeren werkloos

In 2010 waren 60 duizend jongeren (15 tot 27 jaar) die geen onderwijs meer volgen werkloos. Dat komt neer op bijna 9 procent. Dit aandeel ligt iets hoger dan in 2009, toen ruim 8 procent werkloos was. Deze stijging zit vooral in de eerste helft van 2010, daarna is een daling te zien van de werkloosheid onder jongeren.

Hoewel in 2010 relatief veel jongeren werkloos waren, was de werkloosheid nog altijd lager dan in 2004. In dat jaar ging het economisch ook minder goed in Nederland en bedroeg de werkloosheid onder jongeren ruim 10 procent. De werkloosheid onder jongeren is ongeveer twee keer zo hoog als onder ouderen, maar is over het algemeen wel van kortere duur.

Werkloosheid niet-schoolgaande jongeren (15 tot 27 jaar)

Werkloosheid niet-schoolgaande jongeren (15 tot 27 jaar)

Jongeren zonder startkwalificatie twee keer zo vaak werkloos

Van de 60 duizend werkloze jongeren in 2010 hadden er 25 duizend geen startkwalificatie. Het werkloosheidspercentage onder jongeren zonder startkwalificatie was twee keer zo hoog als onder hun leeftijdsgenoten die wel over een startkwalificatie beschikten, respectievelijk 15 procent en 7 procent.

Werkloosheid niet-schoolgaande jongeren (15 tot 27 jaar) met en zonder startkwalificatie

Werkloosheid niet-schoolgaande jongeren (15 tot 27 jaar) met en zonder startkwalificatie

Ongeveer een derde ingeschreven bij UWV WERKbedrijf

In 2010 stond 29 procent van de werkloze jongeren als niet-werkende werkzoekende ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf. Jongeren zonder en met startkwalificatie weten vrijwel even vaak de weg te vinden naar het UWV WERKbedrijf. Bij de jongeren met startkwalificatie gaat het vooral om jongeren met een mbo-diploma.

Werkloze jongeren (15 tot 27 jaar) ingeschreven bij UWV WERKbedrijf

Werkloze jongeren (15 tot 27 jaar) ingeschreven bij UWV WERKbedrijf