Werkloze, niet-onderwijsvolgende jongeren (15 tot 27 jaar)

Niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 27 jaar zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.