Scholierenonderzoek Caribisch Nederland

Onderwijs | 22-06-2021 09:06

Krijgen jongeren in Caribisch Nederland wel eens te maken met pesten? Wat doen ze zoal in hun vrije tijd? En wat zijn hun toekomstplannen na het afstuderen? Dit en meer is terug te vinden in het Scholierenonderzoek Caribisch Nederland dat eind 2020 voor het eerst werd uitgevoerd. Het Scholierenonderzoek is onderdeel van de Landelijke Jeugdmonitor die het CBS in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitvoert.

Het doel van het Scholierenonderzoek is het verzamelen van informatie over de leefsituatie van jongeren op Bonaire, Saba en Sint Eustatius om een beeld te krijgen van hoe hun leven eruit ziet en hoe het met hen gaat. Deze informatie is belangrijk voor het monitoren van het jeugdbeleid.

Hoe is het scholierenonderzoek uitgevoerd?

Er is een internetvragenlijst ontwikkeld, die eind 2020 is voorgelegd aan schoolgaande jongeren tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De scholieren en studenten kregen de vragenlijst met inlogcode uitgereikt in de klas, en konden deze op school invullen. De vragenlijst was beschikbaar in vier talen: in het Engels, Nederlands, Spaans of Papiamentu. 

Welke thema’s komen aan bod in de vragenlijst?

Om een beeld te geven van de leefsituatie van jongeren bevat de vragenlijst verschillende thema’s, zoals huishoudenssamenstelling, welzijn, gezondheid, leefstijl, buurt, vrije tijd, huishoudelijke taken en zorg, rondkomen, schoolbeleving en toekomstplannen. Zo werd onder andere onderzocht bij of met wie jongeren samenwonen, hoe gelukkig en tevreden ze zijn, hoe gezond ze zich voelen, wat ze in hun vrije tijd vaak doen, of ze sporten, of ze helpen in het huishouden, of ze met plezier naar school gaan, en waar ze het liefst willen wonen in de toekomst.