Overzicht publicaties jeugdzorg

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Een van de dingen die de Jeugdwet regelt is beleidsinformatie over het gebruik van jeugdhulp en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met deze beleidsinformatie kunnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een zorgvuldig en samenhangend jeugdbeleid voeren en hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid door gemeenten waarborgen. Gemeenten kunnen deze informatie gebruiken voor doelmatig, doeltreffend en samenhangend beleid voor preventie, jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Daarnaast kan iedereen deze informatie gebruiken voor wetenschappelijk, beleidsmatig of andersoortig onderzoek.

De beleidsinformatie Jeugd bestaat uit drie onderdelen:

  1. Elk halfjaar publiceert het CBS de nieuwste actuele cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in een aantal vaste tabellen en rapportages en in twee dashboards (per gemeente en per jeugdregio).

  2. In aanvulling op deze halfjaarlijkse tabellen en rapportages publiceert het CBS op ad-hoc basis aanvullende tabellen op basis van concrete informatievragen van ministeries of gemeenten.

  3. De betrokken ministeries laten regelmatig nadere, meer kwalitatieve, onderzoeken uitvoeren om zo de reguliere halfjaarlijkse cijfers beter te kunnen doorgronden en duiden.