Aanvullende tabellen jeugdzorg

Naast de reguliere halfjaarlijkse publicaties van het CBS in het kader van de beleidsinformatie Jeugd, publiceert het CBS op ad-hoc basis ook aanvullende tabellen over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hieronder staat de volledige lijst van al deze aanvullende tabellen sinds de start van de Beleidsinformatie Jeugd in 2015.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015