Aanvullende tabellen jeugdzorg

Naast de reguliere halfjaarlijkse publicaties van het CBS in het kader van de beleidsinformatie Jeugd, publiceert het CBS op ad-hoc basis ook aanvullende tabellen over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hieronder staat de volledige lijst van al deze aanvullende tabellen sinds de start van de Beleidsinformatie Jeugd in 2015.