Rapportage Jeugdhulp, eerste halfjaar 2021

Gezondheid en welzijn | 28-10-2021 13:10

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in het eerste halfjaar van 2021.

Naast deze rapportage er een rapportage over jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2021. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.