Aandeel aangehouden verdachte jongeren verder gedaald

Veiligheid en justitie | 28-02-2014 12:02

In 2012 is 2,2 procent van de jongeren van 12 tot 25 jaar aangehouden voor een misdrijf. Dit aandeel neemt sinds 2008 af. Onder 18- tot 25-jarige jongeren ligt het aandeel aangehouden verdachten twee keer zo hoog als onder 12- tot 18-jarigen. Als jongeren worden aangehouden door de politie, gaat het in de meeste gevallen om een vermogensdelict, zoals diefstal of inbraak.

Aandeel aangehouden verdachte jongeren sinds 2008 fors gedaald

In 2012 werden bijna 66 duizend jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar door de politie aangehouden vanwege een misdrijf. Dit komt neer op een aandeel van 2,2 procent. Dit aandeel nam de afgelopen jaren af, in 2007 ging het nog om 3,3 procent. Van 2000 tot en met 2007 was nog sprake van een stijgende trend.

Alhoewel het verschil tussen jonge mannen en vrouwen kleiner is geworden, ligt het aandeel aangehouden verdachten onder mannen van 15 tot 25 jaar nog bijna 5 keer zo hoog als onder vrouwen van deze leeftijd.

Aandeel aangehouden verdachten (12 tot 25 jaar)

Aandeel hoger onder 18- tot 25-jarigen dan onder 12- tot 18-jarigen

Van de 12- tot 18-jarigen werd 1,4 procent aangehouden als verdachte van een misdrijf. Onder 18- tot 25-jarigen ligt dit aandeel tweemaal zo hoog, op 2,9 procent. Het verschil tussen beide leeftijdsgroepen is in de loop der jaren bovendien groter geworden. Door de politie aangehouden jongeren tot 18 jaar worden echter wel vaker door verwezen naar Bureau Halt.

Aandeel aangehouden verdachten (12 tot 25 jaar) naar leeftijd

Vooral aanhoudingen voor diefstal of inbraak

Van alle 12- tot 25-jarigen die in 2012 werden aangehouden als verdachte van een misdrijf, kreeg bijna 36 procent een proces verbaal voor een vermogensmisdrijf, bijvoorbeeld diefstal of inbraak. Aanhoudingen voor drugsmisdrijven kwamen het minst voor. Van alle aanhoudingen onder jonge vrouwen vond bijna de helft plaats vanwege een vermogensmisdrijf, onder jonge mannen vormt dit een derde deel. Jonge mannen daarentegen worden vaker dan jonge vrouwen aangehouden als verdachte van vernieling of een verkeersmisdrijf.

Onder 12- tot 18-jarigen was het aandeel vermogensmisdrijven met bijna 44 procent groter dan onder 18- tot 25-jarigen, terwijl 18- tot 25-jarigen, vaker dan 12- tot 18-jarigen, worden aangehouden voor verkeers- of drugsdelicten.

Verdeling aangehouden verdachten naar type delict, 2012*