Halt en HKS

Het Herkenningsdienstsysteem (HKS) is een landelijk dekkend systeem, dat de politie gebruikt voor de registratie van personen van minimaal 12 jaar, tegen wie als verdachte van het plegen van één of meer misdrijven proces-verbaal is opgemaakt.

In Nederland vallen jongeren die op het moment van het plegen van een delict ten minste 12 maar nog geen 18 jaar zijn onder het jeugdstrafrecht en 18-jarigen en ouder onder het volwassenstrafrecht. Wanneer strafrechtelijk minderjarige jongeren een delict plegen, kan de politie hen doorverwijzen naar een Halt-bureau. De jongere komt dan niet in aanraking met justitie, maar kan door tussenkomst van het Halt-bureau een passende activiteit (taakstraf) uitvoeren, meestal een aantal uren werken (werkstraf) of meedoen aan een speciale leeractiviteit (leerstraf).

De doelen van een Halt-maatregel zijn: normbevestiging, vergelding, genoegdoening aan de benadeelde en gedragsverandering. Een Halt-afdoening kan alleen worden opgelegd als het gaat om een niet al te ernstig strafbaar feit. Bovendien moet de verdachte first offender zijn (voor de eerste keer in aanraking met de politie) en het gepleegde feit hebben bekend. Voor de registratie van de Halt-jongeren wordt het registratiesysteem AuraH gebruikt.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp hoofdstuk 7 van het Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor.