Annual Youth Monitor

Ga naar Jeugdmonitor StatLine om zelf tabellen samen te stellen.

Kerncijfers
Onderwerp 2016 jan-jun 2016 jul-dec 2017 jan-jun 2017 jul-dec 2018 jan-jun 2018 jul-dec 2019 jan-jul* Meer informatie
Jongeren met jeugdhulp in natura (x 1 000) 314 333 336 348 342 363 347 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp met verblijf (x 1 000) 38 40 41 42 38 38 38 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf (x 1 000) 293 312 315 327 322 344 327 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel (x 1 000) 35 35 35 35 36 36 36 Kaart Grafiek Info
Jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel (x 1 000) 9 9 9 8 8 8 7 Kaart Grafiek Info
Jongeren met jeugdhulp in natura en jeugdbescherming (x 1 000) 26 27 27 28 28 28 27 Kaart Grafiek Info
Jeugdhulptrajecten in natura met verwijzing via huisarts (x 1 000) 76 43 69 44 80 45 59 Grafiek Info
Jeugdhulptrajecten in natura gericht op behandeling (x 1 000) 281 294 285 294 Grafiek Info

De jeugdhulpindicatoren vormen samen met de maatschappelijke indicatoren de Benchmark Jeugdhulp.

Ga naar Benchmark Jeugdhulp