Hoe komt het dat de leeftijdsafbakening per indicator verschilt?

De gegevens in de Jeugdmonitor komen van veel verschillende bronnen met verschillende waarnemingsmethoden. Zo levert een steekproefonderzoek onder jongeren van 12 tot 16 jaar alleen uitkomsten op voor die leeftijdscategorie. Een statistiek die gebaseerd is op een registratie daarentegen, kan vaak uitkomsten geven voor elke gewenste leeftijd.

Terug naar het overzicht.