Wacht maar - Onderzoek naar wachttijden en wachtlijsten in jeugdzorg en jeugdhulp

Gerelateerd onderzoek | 04-05-2017 17:05

Onderzoek naar wachttijden en wachtlijsten in jeugdzorg en jeugdhulp. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft dit rapport geschreven op verzoek van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur