Gepaste zorg voor kinderen met ADHD - Verkennend onderzoek naar de verschillen in aanpak voor kinderen met ADHD

Gerelateerd onderzoek | 13-04-2018 13:04

Verkennend onderzoek naar de verschillen in aanpak voor    kinderen met ADHD. Uitgevoerd door Argos Advies in opdracht van het ministerie van VWS.

Auteurs: Truus Vernhout, Sophie Hospers