Trendrapport 2010

Jongeren en gezin | 16-12-2010 14:12

In dit Trendrapport 2010 staan de ontwikkelingen centraal die zich de afgelopen jaren op het terrein van de jeugd hebben voorgedaan. Veel van de indicatoren die op de Landelijke Jeugdmonitor staan, komen aan bod. Het rapport is ingedeeld vanuit zes invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, maatschappelijke participatie, arbeidsmarkt en veiligheid. Aan het eind van elk hoofdstuk geeft een hoogleraar een visie op de punten die volgens hem of haar in de nabije toekomst aandacht behoeven.

Door te klikken op bovenstaand icoon, opent de publicatie bij de meeste browsers in een nieuw venster. Om pdf-bestanden te kunnen lezen is Acrobat Reader vereist, zie ook de informatie die staat bij Documenten en animaties.