Rapportages Jeugdhulp en Jeugdbescherming en -reclassering 1e halfjaar 2015

Jongeren en gezin | 30-10-2015 08:10

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd zijn op 30 oktober voorlopige cijfers gepubliceerd over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar van 2015. De eerder gepubliceerde cijfers over het 1e kwartaal van 2015 worden hiermee geactualiseerd en uitgebreid tot het gehele 1e halfjaar.

De Beleidsinformatie Jeugd is vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden. De resultaten van nader onderzoek worden ook gepubliceerd op de Landelijke Jeugdmonitor. Het eerste nadere onderzoek is recent afgerond.