Rapportage Jeugdhulp 1e halfjaar 2018

Jongeren en gezin | 31-10-2018 00:10

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor hulp aan jongeren. Dat is vastgelegd in de Jeugdwet. Om de gemeenten bij de uitvoering ervan te ondersteunen is in de Jeugdwet een regeling opgenomen voor het ontsluiten van beleidsinformatie. De beleidsinformatie betreft informatie over jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen dienen hierover gegevens aan het CBS te verstrekken. Meer dan 90 procent van de jeugdhulpaanbieders heeft aan deze verplichting voldaan. Hierdoor zullen de gepresenteerde cijfers een kleine onderschatting zijn van de werkelijk verstrekte jeugdhulp).

In deze rapportage staan de resultaten over jeugdhulp in de eerste zes maanden van 2018. De resultaten over jeugdbescherming en jeugdreclassering worden in een aparte rapportage beschreven.