Nader onderzoek naar verschillen van PGB-gebruik bij gemeenten door Partners in jeugdbeleid

Nader onderzoek | 16-10-2017 10:10

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verplicht gegevens bij het CBS aan te leveren. Tweemaal per jaar worden deze gegevens gepubliceerd over het voorafgaande half jaar. Op basis van deze gegevens wordt periodiek nader onderzoek uitgevoerd op aspecten die opvallen in de gepubliceerde cijfers.